Historie s.v. St Jan
Home
Bestuur
Clubcompetitie'19
E-mail
Fotoalbum
Historie
Koningen en Keizers

Leden
Linken
Mededelingen
Uitslagen
Viertallen
Wist u dat...?
Route naar het  terrein                                          

Geschiedenis van handboogmaatschappij  Sint Jan - Sint-Jansteen. 

 De archieven vanaf het jaar van oprichting 1891 tot omstreeks 1968 zijn destijds, bij de verhuizing van de lokatie aan de Hemelstraat (Café HET WAPEN VAN ZEELAND, bij uitbaatster mevr. Rosa Everaard) naar Café Sport aan de Hoofdstraat op mysterieuze wijze verdwenen. Om die reden zijn vele feiten over onze handboog-maatschappij jammerlijk verloren gegaan. Zeker is wel dat de leden van de handboogmaatschappij vanaf het prille begin dienden te handelen volgens een vooraf opgesteld reglement. Wanneer precies en door wie dit reglement opgesteld is kan helaas niet achterhaald worden. Handboogmaatschappij St. Jan werd opgericht in 1891. Wie de mannen van het eerste uur waren kan helaas niet meer achterhaald worden. De allereerste schieting werd hoogstwaarschijnlijk gehouden op 26 juni 1892. In het Hulster Blad werd hier een aankondiging van gepubliceerd. Zoals uit de advertentie blijkt droeg de maatschappij destijds de naam "Sint Jean". De alom bekende Wilhelminaschietingen lopen als een rode draad door de geschiedenis van onze handboog-maatschappij. Uit een advertentie in het Hulster Blad van 1894 blijkt dat op 31 augustus van dat jaar de allereerste Wilhelminaschieting georganiseerd werd.


Wilhelmina-medaile Waarom deze één maal in het jaar gehouden speciale schieting de naam van onze oud vorstin Wilhelmina droeg is niet geheel duidelijk te achterhalen. De winnaar(s) van de Wilhelminaschieting wonnen naast een trofee, geschonken door de gemeenteSint Jansteen (later Hulst), tevens een fel begeerd gouden tientje. In 1954 werd gevierd dat de toenmalige voorzitter van Sint Jan, Josef Bleijenbergh, 60 jaar achtereen zonder onderbreking deelnam aan de Wilhelminaschieting.


De bovenstaande foto is genomen ter gelegenheid van de 25e Wilhelnimaschieting, gehouden op 31 Augustus 1919..

Staand eerste van links is Miel de Cock (de Karries) tweede van links herkennen we Aloisius (Wies) Vinck en 

vijfde van links Frans Aerts. zittend v.l.n.r.Josef Bleijenbergh, Francies de Rechter en Cornelis Everaard. 

Overige schutters zijn helaas onbekend.


Op bovenstaande foto staan de koningen van de jaren 1927,1925 en 1926. V.l.n.r Johannes van Doesselaer (bijnaam de Pees) Aloisius (Wies) Vinck en Louis Colman(bijnaam Louis de Boor)

 


In de periode omstreeks 1936 werd het bestuur gevormd door de heren Eduard J.B. Weemaes, Carel Stevens, Cornelus Lambertus Everaard, Josephus Matteus Bleijenbergh, Johannes van Dorsselaer, Louis Colman. De inschrijving voor de beschijfschietingen werd destijds verzorgt door schrijver Josef Bleijenbergh en ontvanger Johannes van Dorsselaer (De Pees). De pijlenraper (destijds knaap genoemd) in die tijd was Honere (Ree) Aerts die later opgevolgd werd door Fransiscus Ongenae (Den Bats). Het was de tijd dat men samen met de schutter-broeders uit Hulst met de veewagen van Florent van Peteghem (Tragel-Hulst) de schietingen in onze contreien bezocht. In 1940 bestond het bestuur uit: voorzitter Camiel van Helsland (’t Meneerken), secretaris Josef Bleijenbergh en penningmeester Johannes van Dorsselaer (De Pees). In deze jaren werden in het najaar enkele wildschietingen georganiseerd. Het wild betrof telkens hazen die in de omliggende polders geschoten werden.


 

v.l.n.r.Staand: Louis Herrewegh, (De Strieper), Aloisius van Iesterdael (Wies Pappels), Camiel de Block, Camiel van Helsland (het Meneerken), Josef Bleijenbergh (De heiligen Jozef), Matthieu van der Bliek, Fransiscus Boussen,  Johannes van Dorsselaer (De Pees), Gehurkt: Cerules Dubois (Boeyken), Alfred Pierssens (Fred Nonne), Camiel de Moor (Speksken) en Alfons Ongenae (Den Bats 

 In 1941 werd ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van handboogmaatschappij Sint Jan een lied geschreven, waarvan u onderstaand de tekst kunt vinden.

 In 1955 wist Ernest Leijssens (Belg en vishandelaar uit Sint Niklaas) die steevast met de brommer uit Sint Nilkaas naar Sint Jansteen kwam gereden, zich tot koning te schieten.  

Hij stond ook bekend als een beducht Bols-drinker. Jonge jenever (Bols) was destijds nog niet verkrijgbaar in Belgie. Omdat hij een viswinkel had werd het eten tijdens de teerdagen door  hem geleverd. In de jaren '60 werd het pijlenrapen verzorgd door achtereenvolgens Albert van Dorsselaer (Berken de Pint) en Josef Vervaet (Den Briktes). 

  Groepsfoto leden 1968 Boven: Piet.Weemaes,Eddy Nachegael,Willie Nachtegael,Jozef de Beule, Walter Boussen, Gabriel Savooy,Eugene de Wit, Wilfried Stremersch,Albert van Dorselaer (Pint), Eugene van Dorsselaer (Sannen), Francies Boussen. Onder: Alfons Ongenae (Bats),Willie Schelfout, Anton Valk,Andrea Savooy-Himschoot,Josef Vervaet (Briktes), Jo van Remortel, Eddy Savooy (Ontbr: Camiel de Moor). 

 De auteur van de historie is in staat om de geschiedenis van handboogmaatschappij St. Jan vanaf 1974 aan de hand van onder andere jaarverslagen en notulen van Algemene ledenvergaderingen op te tekenen. In 1974 wordt op 3 mei voor het eerst een jeugd-koningschieting gehouden. Rudy Vlaeminck heeft de eer om zich als eerste jeugdkoning van handboogmaatschappij Sint-Jan te laten kronen. Het jeugdviertal, bestaande uit Hugo Merckx, Rudy Vlaeminck, Johnny de Jong en Pierre Landsman wordt Zeeuws-Vlaams kampoen. Op 16 juli wordt ter gelegenheid van het 50 jarige schuttersjubileum van Jozef de Beule een speciale schieting georganiseerd. Deze schieting wordt bezocht door 97 schutters.

 

 

1975 is voor Sint-Jan een kostbaar jaar, mede door het grote onderhoud dat plaatsvindt aan de wippen. Door het groot onderhoud aan de wippen wordt er één schieting volledig afgelast en enkele schietingen slechts op één wip afgewerkt. Sportief succes bij onze jeugdschutters !; Het jeugdviertal bestaande uit Hugo Merckx, Rudy Vlaeminck, Johnny de Jong en Pierre Landsman, wordt zowel Zeeuws Vlaams als Nederlands kampioen. Het is duidelijk het jaar van de jeugd want Johnnie de Jong weet zich zowel bij z’n eigen maatschappij Sint-Jan als bij de

Nederlandse kampioenschappen koning te schieten.De dat jaar gehouden winterschietingen worden, mede door de grote belangstelling onder de schutters, als succesvol bestempeld .

Het jaar 1976 is de geschiedenis ingegaan als vermoedelijk meest roerige jaar uit de geschiedenis van Sint-Jan. Op de jaarvergadering van dat jaar wordt getracht om de ontstane plooien onder de leden weer glad te strijken. De onderlinge verstandhouding laat veel te wensen over. Er worden maatregelen genomen om onderling geruzie in te dammen en “brutale opmerkingen”, zoals ze in de jaarverslagen opgetekend zijn, richting bezoekende schutters ongedaan te krijgen. Iedereen die de gemaakte afspraken hieromtrent schendt zal na een waarschuwing geschrapt worden als lid. Op deze roerige jaarvergadering wordt tevens de oefenschietingen op vrijdagavond besproken; Oefenen kan alleen nog onder begeleiding van een volwassene en niet langer dan 1 a 1,5 uur Het bestuur vraagt de leden om tijdens de oefenavond niet lukraak te staan schieten maar er serieus werk van te maken om zodoende het niveau van schieten onder de leden te doen stijgen. In 1976 lukt het ons jeugdviertal in de gekende samenstelling wederom zowel Zeeuws-Vlaams als Nederlands kampioen te worden.

 

In 1977 wordt besloten om handboogmaatschappij Sint-Jan de officiële status van vereniging bij notariële acte aan te laten nemen. Tevens trekken de zich dat jaar opgegeven leden van St.Jan zich terug om deel te nemen aan het Europees Kampioenschap

omdat de Nederlandse bond niet voor vervoer wil zorgen. Hugo Merckx weet zich na een spannende kamp met Jo Vernimmen tot koning te schieten. Door de hoge kostenpost op onderhoud wippen sluit Sint-Jan het jaar 1977 de boeken af met een negatief saldo.

 

In 1978 wordt de contributie verdubbeld van 5,00 naar 10,00 gld. De koningschieting wordt afgewerkt op 13 mei, te beginnen met een schieting onder de leden die aanvangt om 10:00 uur. Hierna volgt een koffiemaaltijd waarna s’middags de koningschieting wordt gehouden. Daarna volgt er nog een rondgang over het dorp waarna de dag wordt afgesloten met een gezellig samenzijn met echtgenotes/vriendinnen/verloofden. Het bestuur in deze periode wordt gevormd door voorzitter Jo van Remortel, bijgestaan door secretaris/penningmeester Eddy Savooy.

 

Piet Stevens wordt op de ledenvergadering, gehouden op 2 maart 1979 om 19:45 uur, voorgesteld als nieuw lid. Tevens vindt er een bestuurswissel plaats; Willie Nachtegaal stelt zicht niet meer beschikbaar en wordt bij stemming vervangen door Charles Delava.

Wederom wordt een contributieverhoging doorgevoerd namelijk van 10,00 gld. naar 15,00 gld.

De Wilhelminaschieting wordt dat jaar door niet minder dan 132 schutters bezocht. Op deze schieting presteert Walter Boussen het om de blokvogel 3 op 3 af te schieten.Op 19 mei schiet het nieuwe lid Jo Leeraert zich tot koning door in de 4e ronde de fel begeerde koningsvogel naar beneden te halen. In het eigen district (Kloosterzande, Nieuw Namen, Graauw,Hulst en Clinge) wordt door de Sint-Jan leden totaal 322 keer deelgenomen aan een schieting terwijl we uit datzelfde district 230 schutters terug mochten ontvangen.Valeer Ivens wordt in 1980 begroet als nieuw lid. De traditionele jaarmarktschieting is dat jaar totaal verregend en wordt gehouden voor een handvol eigen leden. Jeugdlid Alois Vonck wordt kampioen van Zeeuws Vlaanderen. Het viertal Walter Boussen, Jo Leeraert, Hugo Merckx enEddy Savooy weten zich te plaatsen voor de finale. Hierin moeten zij enkel Koewacht voor laten gaan.

 In 1981 kunnen wij op onze eigen schietingen de volgende schutters uit het eigen district begroeten; Hulst 24, Nieuw Namen 54, Clinge 31, Graauw 26 en Kloosterzande 41.Buiten het eigen district springen met name Kemzeke 44 en Koewacht 35 er in positieve zin uit.

Secretaris Eddy Savooy treedt als secretaris toe in het bestuur van de Zeeuws Vlaamse Bond. In 1981 bestaat het bestuur van Sint-Jan uit: voorzitter Jo van Remortel, secretaris Eddy Savooy en penningmeester Josef Vervaet. Het aantal leden bedraagt 27. Door de teruglopende belangstelling voor de schutterssport word op de Algemene ledenvergadering door de voorzitter opgeroepen om meer aan “public relation“ te doen om zodoende een halt toe te roepen aan de terugloop.De Wilhelmninaschieting wordt,evenals in 1980, bezocht door 126 schutters.

Winnaars van deze blokschieting zijn Dhr. v. Wolvelaer (Stekene) en Dhr. Vertongen (Temse).

 

Op de Algemene Ledenvergadering, gehouden op 26 februari 1982, vraagt Jan den Bakker of er rond gegaan kan worden met de pet voor de aanschaf van een nieuwe fiets. Hij maakt bekent dat z´n fiets tijdens de vergadering spoorloos is verdwenen.George Boussen treedt toe tot het bestuur. De jaarmarktschieting wordt door slechts 26 schutters bezocht. De vrijdagavondschieting op 13 juli is dat jaar het best bezocht met 94 schutters. Voor het eerst in de geschiedenis hebben we geen koning maar een koningin namelijk Andrea Savooy-Himschoot. Hiervoor moet ze wel een spannende kamp uitvechten met Charles Delava. Tijdens het Europees Kampioenschap weet Hugo Merckx 6 punten bijeen te schieten door zowel zijvogel als kal raak te schieten.Deze prestatie levert hem een fles champagne en een fles wiskey op. In 1982 worden de wippen voorzien van een nieuwe verflaag. Dit onderhoud word uitgevoerd door met name Jan den Backer en Hugo Merckx.

 

Tijdens de ledenvergadering van 1983 wordt door enkele leden hun verontwaardiging uitgesproken over het feit dat enkele bestuursleden niet aanwezig zijn en dan nog zonder kennisgeving. Er wordt beslist om desbetreffende bestuursleden via een brief

op hun verantwoordelijkheden te wijzen.Tijdens een van de gehouden schietingen van Sint-Jan wordt geschoten voor natura prijzen te weten twee fietsen en een TV. De fietsen worden geschoten door Dhr. Present-Zwijndrecht en Dhr.Praet- Nieuw Namen; terwijl de TV ten prooi valt van M.Wisse-Terneuzen. De befaamde Wilhelminaschieting zit dat jaar duidelijk in een dip getuige het schamele aantal van 40 deelnemers.

In 1983 wordt voor het eerst een kampioenschap onder de eigen leden georganiseerd.

Dit kampioenschap loopt over 9 schietingen. Winnaar van dit kampioenschap wordt Eddy Savooy en bij de jeugd Philip Ivens. Tijdens de koningschieting wordt er felle strijd geleverd om de titel tussen Gabriel Savooy en Eddie Verschuren. Na 18 kampronden is het uiteindelijk Eddie Verschuren die de titel binnenhaald. Mevr. v. Remortel meldt zich, naast Andre Savooy-Himschoot, als tweede vrouwelijke lid aan bij Sint-Jan.

Door vallende pijlen raakt het dak van de garage van buurman Piet Weemaes beschadigd. Er zal door enkele leden gekeken worden hoe dit opgelost kan worden.

 

Met een gemiddelde van net geen 54 schutters gaat 1984 de boeken in als een van de minst bezochte seizoenen in jaren. Op koninginnedag houdt Sint-Jan een schieting voor de schoolgaande jeugd. Dit wordt een overweldigend succes met maar liefst 54 j

eugdige deelnemertjes. De Wilhelminaschieting trekt 71 schutters.In 1984 wordt voor een bedrag van maar liefst 1180,25 gld. wip 1 grondig onderhanden genomen; de muit is

verkleint en wordt tevens voorzien van nieuw gaas.

 

Drie nieuwe leden kunnen worden bijgeschreven in 1985 namelijk Erik van Hove, Wim Peersman en Etienne Segers.

De contributie blijft, zoals gebruikelijk de laatste jaren, op het bedrag van 25,00 gld. staan.

 

De maatschappij die in 1986 de meeste schutters levert op de door Sint-Jan ingerichte schietingen is Kemzeke met 59 schutters. Eddy Savooy lukt het om in de kampronde uit te komen tijdens het 

Europees Kampioen-schap. De titel ging evenwel naar een Francaise die de blokvogel er in de eerste kampronde weet af te schieten. De aftredende bestuursleden Camiel de Moor en Walter Boussen 

worden bij acclamatie herkozen in het bestuur. Eddie Verschuren

stelt in de Algemene Ledenvergadering voor om de rechten en plichten van de koning vast te leggen. 

Dit omhelst o.a. verplichte deelname aan de koningschietingen van de bond. Tevens heeft de koning 

de morele verplichting om na afloop van de koningschieting tijdens de rondgang over het dorp in elk 

cafe een rondje te betalen. Op de uitnodiging voor de koningschieting zal dit door de secretaris worden vermeld. Het bijzonder succesvol viertal, bestaande uit Hugo Merckx, Roger van Essen, Rennie Gijsel en Etienne Segers behalen zowel de Zeeuws Vlaamse als de Nederlandse titel. De Nederlandse titel van dit viertal werd gevierd met een grootse huldigingschieting welke gehouden werd op 20 september. Hieraan namen 84 schutters deel. 

 

 

V.l.n.r. Het succesvolle 4-tal uit 1986 : Hugo Merckx, Roger van Essen, wethouder Wilie Kayser, Etienne Segers en Rennie Gijsel.

 De muiten worden in 1986 voorzien van elektro-motoren en het gaas van de muiten wordt volledig vernieuwd. Het ledental van Sint-Jan bedraagt totaal 28 schutters.

 

In 1987 worden er totaal 15 schietingen georganiseerd door Sint-Jan. Hieraan wordt door 917 schutters deelgenomen. De verdeling tussen schutters aangesloten bij een Nederlandse maatschappij t.o.v. een Belgische maatschappij bedraagt respectievelijk 596 om 321.

Op de in 1987 gehouden koningschieting is het Eddie Savooy die in de 9e ronde de koningsvogel naar beneden weet te halen.

Bij de in Aardenburg gehouden Europese Kampioenschappen wordt het Nederlandse landenteam mede vertegenwoordigd door ons lid Walter Boussen.

Met dit landen-team behaalt Walter de Europese titel.

 

In 1988 wordt op de Algemene Ledenvergadering Roger van Essen met 14 van de 18 stemmen in het bestuur gekozen.

In de stemming voor het voorzitterschap van de maatschappij is het Jo van Remortel die met ruime meerderheid opnieuw als voorzitter wordt herkozen.

Op sportief gebied is het C… Saman die zich tot Zeeuws-Vlaams kampioen weet te promoveren. De Nederlandse titel gaat echter aan hem voorbij. Voor Sint-Jan is dit feit geleden vanaf 1972. Roger van Essen lukt het dat jaar om zowel koning van onze maatschappij Sint-Jan als kampioen van de Zeeuws Vlaamse Bond te worden. Als toetje op het seizoen pakt hij eveneens nog de eerste prijs op de jaarlijkse Wilhelminaschieting.

In 1988 worden katrolbogen geweerd op het Europees Kampioenschap met als gevolg dat Sint-Jan geen afvaardiging zal sturen naar dit evenement.

Op voorspraak van Roger van Essen wordt er een kascommissie ingevoerd en benoemd.

De eersten die hier zitting in nemen zijn Rennie Gijsel en Valeer Ivens.

 

Op de op donderdag 23 februari 1989 in cafe Sport gehouden Algemene ledenvergadering worden de nieuwe leden Octaaf en Glenn van Laere verwelkomt.

Ook wordt er dat jaar afscheid genomen van een zeer gewaardeerd lid namelijk Ber van Dorsselaer (de Pint).

Tijdens de bestuursverkiezing wordt Erik van Hove in het bestuur gekozen. Hij volgt Camiel de Moor op die te kennen heeft gegeven te willen stoppen met bestuursactiviteiten.

Het viertal, bestaande uit Erik van Hove, Eddie Savooy, Eddie Verschuren en Jos de Letter behaalt zowel het Zeeuws Vlaamse als ook de Nederlandse titel.

Bij de strijd om de supercup blijft het, zoals al vele jaren gebruikelijk, tobben; Het 6-tal liet zich in de eerste ronde verrassen door de “oudjes” uit Kloosterzande. Het jaarverslag van dat jaar spreek zelfs in termen van “in hun hemd gezet”.

De koningschieting verloopt in 1989 zeer spannend. In een kamp met drie ( Jan den Backer, Eddie Verschuren en G….Inghels) is het Jan den Backer die in de 11e ronde de koningsvogel voor de tweede keer die middag naar beneden weet te halen.

Op het Zeeuws Vlaams kampioenschap dat in 1989 op St. Jansteen plaatsvindt wordt afscheid genomen van Camiel de Moor en Jo van Remortel. Beide worden benoemd tot ere-lid van handboogmaatschappij Sint-Jan.

 

In 1990 komen de meest bezoekende schutters, zoals de laatste jaren gebruikelijk, uit Kemzeke en Stekene.

Enkele stormen zorgen ervoor dat het materiaal fikse schade oploopt.

Door de inzet van enkele leden is de ergste schade snel hersteld.

In 1990 kennen we als maatschappij ook een primeur; Voor de eerste keer in de geschiedenis wordt een piramide-schieting georganiseerd bij Sint-Jan.

 

De contributie verhoging van 25,00 gld. naar 35,00 glg. is in 1991 een feit. De maatschappij maakt zich op voor de viering van het 100 jarig bestaan. Ter gelegenheid hiervan zullen 4 speciale schietingen worden gegeven. Op zaterdag 8 juli zal tevens een receptie en een speciale schieting worden gehouden. B&W van de gemeente Hulst als ook de Commissaris van de Koningin van Zeeland Dhr. Boertien komen onze jubilerende maatschappij feliciteren.

Op de speciale jubileumschieting in verband met het 100-jarig bestaan komen 97 schutters af. In Januari wordt een uitstapje gemaakt naar de bowling in Breskens en een uitstapje naar Eddie Wallie in Ertvelde. Tevens wordt die dag deelgenomen aan een schieting in Knokke.

Ook wordt er een grote loterij gehouden waarbij alle leden gevraagd wordt om zoveel mogelijk loten aan de man te brengen.

In het jubileumjaar was het de momenteel voor Kallo SAS uitkomende Octaaf van Laere die zich koning wist te schieten.

 

In 1992 wordt de contributie verhoogd naar 100 euro. In dit bedrag zit tevens de inleg voor 5 schietingen van Sint-Jan zelf. Door deze maatregel hoopt het bestuur een prikkel te doen uitgaan naar de leden die zich maar mondjesmaat laten zien op de eigen schietingen.

Gabriel Savooy viert op 18 mei z’n 50-jarig schuttersjubileum.

Sportief gezien is 1992 geen al te opzienbarend jaar. Enkel Hugo Merckx zorgt voor een lichtpuntje door zich in de kamp te schieten voor de titel Europees Kampioen.

De titel gaat evenwel aan z’n neus voorbij.

 

Op 17 oktober 1993 vindt de laatste schieting plaats op de lokatie bij Cafe Sport. De schieting wordt goed bezocht met 98 schutters.

In datzelfde jaar hebben we te maken met drie verschillende uitbaters van Cafe Sport.

De problemen met de buren betreffende de overlast van verdwaalde pijlen wordt zodanig op de spits gedreven dat we tijdens een beschrijfschieting bezoek krijgen van de politie.

Door de perikelen met de buren komen dat jaar de oefenschietingen te vervallen.

Guido Merckx presteert het om in Aardenburg de titel van koning van de Nederlandse Bond op te halen. Tegenover de aanmelding van twee nieuwe leden, namelijk Joe van de Walle en B...Wesseling staat het verlies van de in dat jaar overleden Jan den Backer.

 

In 1994 worden mede door de verhuizing van de locatie bij café Sport naar den Tragel geen schietingen georganiseerd.

Het hoogtepunt van dat seizoen wordt behaald in Den Haag bij de Raad van State. ……..

Erik van Hove zegt in 1995 het bestuur vaarwel en wordt opgevolgd door B….Wesseling.

Voor het eerst in de geschiedenis zal dat jaar de teerdag en de koningschieting op dezelfde dag plaatsvinden.

 

In 1995 ziet ook de opgerichte stichting St. Jan het levenslicht. De stichting wordt gevormd door muziekvereniging Sint-Jan en schuttersmaatschappij Sint-Jan.

In de periode januari tot en met juni wordt door de leden keihard gewerkt om de prangen en de kantine klaar te krijgen voor het nieuwe seizoen. Op 23 juni wordt de openingsschieting gehouden waar 100 schutters aan deelnemen.

Bij de 4-tallen zijn het Hugo, Ludwig, Guido en Erik Merckx die de Zeeuws Vlaamse en de Nederlandse titel in de wacht slepen.

Eddie Savooy weet bij het Zeeuws Vlaams en Nederlandse kampioenschap de individuele titel binnen te halen.

Hoogtepunt op sportief gebied is natuurlijk de Europese titel die Jozef Vlaeminck op zondag 20 augustus behaalt in Aardenburg door tweemaal de koningsvogel naar beneden te halen.

De eerste Europese kampioen van handboogmaatschappij Sint-Jan is hiermee en feit.

1995 gaat hiermee de boeken in als een van de meest succesvolle jaren sinds de oprichting van Sint-Jan.

 

  Jozef Vlaeminck

 

 

De Algemene ledenvergadering van 1996 wordt voor het eerst in het nieuwe eigen lokaal aan de Tragel gehouden. Eddie Savooy prolongeerde z’n Zeeuws Vlaamse titel.

Kemzeke levert weer eens het meest aantal bezoekende schutters aan onze eigen georganiseerde schietingen.

Wies en Jos van Damme zullen wederom het grootste gedeelte van het pijlenrapen voor hun rekening nemen. Als reserve pijlenrapers staan genoteerd; Jeff Vlaeminck, I Thierens en Marco Ottjes.

 

In 1997 stellen Albert Mortier en Jeff Vlaeminck zich beschikbaar voor het onderhoud van het terrein. Op de selectie wedstrijden voor 4-tallen behaalt Sint-Jan de eerste drie plaatsen.

In de finale kunnen evenwel geen potten gebroken worden.

De eerste ronde van de 6-tallen wordt tegen Rijen overleefd. In de tweede ronde moet Sint Jan z’n meerdere erkennen in Zuiddorpe.

Op de Europese Kampioenschappen te Koewacht worden geen successen geboekt.

 

Tijdens de Algemene ledenvergadering van 1998 wordt Walter Boussen in het bestuur gekozen. Ben Wesseling is aftredend en door verhuizing niet meer herkiesbaar. De kascommissie-leden Adri de Bot & Eric Merckx delen mede dat na grondige controle de financiën op orde bevonden worden.

Op sportief gebied vallen bijzonder weinig hoogtepunten te noteren. Enkel Serge Merckx weet de tweede plaats te bemachtigen op het Zeeuws Vlaams kampioenschap. Voorzitter Roger van Essen weet zich koning te schieten. Terneuzen levert, na de leden van Sint-Jan zelf uiteraard, de meeste schutters aan de georganiseerde schietingen.

 

In 1999 wordt de bondskaart ingevoerd door de Nederlande Bond.

Bij officiële schietingen van deze bond is men verplicht om deze bij zich te hebben.

Op woensdag 6 oktober wordt ter gelegenheid van Jeff Vlaeminck’s 65e verjaardag een jubileumschieting ingericht.

Naast de twee masten die er nu staan zal er een derde mast bij geplaatst worden.

Deze mast zal dienst doen als zendmast t.b.v. de als paddenstoelen uit de grond rijzende telecom bedrijven.

Met een gemiddeld bezoek van 73 schutters op de door Sint-Jan georganiseerde 16 schietingen, is 1999 een prima seizoen.

Patrick Warrens weet zich, in navolging van Jeff Vlaeminck, in Kloosterzande tot Europees kampioen te schieten.

Patrick Warens

 

 

Op de Zeeuws Vlaamse kampioenschappen schiet Hugo Merckx zich naar de individuele titel.

Bij de Nederlandse kampioenschappen moet hij genoegen nemen met een tweede plaats.

Serge Merckx schiet zich tot Zeeuws Vlaams jeugdkampioen en boekt een tweede plaats op het Nederlandse kampioenschap.

 

De contributie bedraagt in 2000 37,50 gld voor een seniorlid en 10,00 gld. voor een jeugdlid.

Twee schietingen worden in 2000 door meer dan 100 schutters bezocht namelijk 27 juli (101 schutters) en 27 september (140 schutters).

Het jaar 2000 gaat de geschiedenis in als het jaar van Erik Merckx; Op zaterdag 20 mei weet hij zich tot koning te schieten van Sint-Jan. Vervolgens weet hij de titel van Zeeuws Vlaams kampioen te behalen om vervolgens op het Nederlands kampioenschap ook aan het langste eind te trekken. Ook hier gaat hij met de titel aan de haal.

Jeugdschutter Martin Morcus wordt tweede op het Zeeuws Vlaams jeugdkampioenschap.

Patrick Warrens is aftredend en niet herkiesbaar in het bestuur.

Adri de Bot stelt zich kandidaat om de openvallende plaats op te vullen en wordt na stemming in het bestuur gekozen. De voorzitter heeft tevens te melden dat het terrein er prima bij ligt en bedankt hiervoor Albert Mortier voor z’n inzet.

 

 

In 2001 hadden we op onze eigen schietingen 575 Nederlandse en 486 Belgische schutters te verwelkomen.

Martijn Morcus weet de Zeeuws Vlaamse jeugd titel te behalen.

Op de Zeeuws Vlaamse kampioenschappen voor senioren weet Erik Merckx geen moment in de buurt van z’n prestatie een jaar eerder te komen en werd teleurstellend laatste. Op de Nederlandse kampioenschappen weet hij wel tot een goede prestatie te komen want hij weet zich wederom tot Nederlands kampioen te laten kronen.

De vloer in de wc’s begeeft het en zal ten gevolge hiervan gerepareerd moeten worden.

Tijdens de Algemene leden vergadering wordt een moment van stilte in acht genomen voor de dat jaar overleden leden Gabriel Savooy en Rennie Gijsel.

 

 

Een gemiddelde van 75 schutters over 11 gehouden schietingen mag in 2002 ongetwijfeld goed worden genoemd.

Bij de Zeeuws Vlaamse jeugdkampioenschappen weet Chantal Morcus de tweede plaats te behalen met 11 punten.

Lugwig Merckx weet zich in de kamp om het Europees Kampioenschap in Ovezande te schieten maar in de strijd om de titel moet hij z’n meerdere erkennen in Rene Elve van de Westerschelde- Terneuzen.

 

 

In 2003 zijn niet minder dan 25 leden aanwezig op de jaarlijkse Algemene ledenvergadering.

Dit succes is voor een groot deel toe te schrijven aan het in dat jaar samenvoegen van de koningschieting en de Algemene ledenvergadering op dezelfde dag.

Koewacht levert dat jaar de meeste schutters (64) aan de door Sint Jan georganiseerde schietingen. Zowel individueel als bij de 4- en 6-tallen worden geen grootse prestaties neergezet. Jos van Damme schiet zich tot koning en wordt s’avonds op de feestavond in café de Kroon op grootse wijze gehuldigd.

 

Vijf 4-tallen nemen er in 2004 deel aan de selectie wedstrijden. Geen enkel 4-tal weet de tweede ronde te halen. Het 6-tal weet dit jaar wel tot een acceptabel resultaat te komen namelijk de 3e plaats.

Patrick Warrens lukt het op de Europese kampioenschappen 1x de blokvogel af te schieten. Helaas levert hem dit geen kampronde op. Meerdere schutters weten de blokvogel 2x naar beneden te halen.

Verder hebben zich geen schokkende of vermeldenswaardige gebeurtenissen plaatsgevonden in 2004.

 

 

In 2005 wordt door de voorzitter wederom een oproep gedaan om toch eens wat meer ons gezicht te laten zien bij andere maatschappijen.

Bij de 4-tallen weten Hugo, Serge, Erik en Guido Merckx de Zeeuws Vlaamse titel binnen te halen; Koewacht wordt met 1 punt verschil verslagen.

Tijdens het Nederlands kampioenschap neemt Koewacht revanche door nu het Steens 4-tal te verslaan met 1 punt verschil.

 

 

Elf jaar zitten we nu al op de locatie aan de Tragel en de verwachting is dat daar zeker nog een jaar aan toegevoegd zal worden”. Deze verwachting spreekt voorzitter Roger van Esen uit op de op zaterdag 13 mei 2006 gehouden Algemene ledenvergadering.

Het 4-tal Merckx (Serge, Hugo,Erik en Guido) weet wederom de Zeeuws Vlaamse titel te bemachtigen.

De contributie wordt verhoogd naar € 20,00 voor senioren en € 5,00 voor jeugdleden.

Met een gemiddelde van 79 schutters is de opkomst op de eigen schietingen goed te noemen.

Hugo Merckx kan in 2007 voor de Keizers titel gaan door zich wederom koning te schieten.

Nick Molders haalt de Zeeuws Vlaamse titel binnen bij de jeugd door 13 punten bijeen te schieten. Op zaterdag 11 juli weet hij in Ovezande daar de Nederlandse titel aan toe te voegen.

 

 

2007 zal volgens voorzitter Roger van Essen wellicht het laatste jaar zijn dat er geschoten zal worden op de locatie aan de Tragel. Tijdens de Algemene ledenvergadering worden de tekeningen getoond van het nieuwe onderkomen aan de Wilhelminastraat.

Jos van Damme laat weten dat hij aan z’n laatste seizoen als pijlenraper begint.

Na 23 kamprondes met Danny Vlaeminck weet Erik Merckx de koningstitel binnen te slepen.

De Keizerstitel gaat hiermee aan de neus van Hugo Merckx voorbij.

De Zeeuws Vlaamse titel bij de 4-tallen was weer eens een prooi voor het Mercksen 4-tal.

Bij de jeugd wist Nick Molders zijn Zeeuws Vlaamse als ook z’n Nederlandse titel te prolongeren. Albert Mortier wist in Ovezande de blokvogel neer te halen. Tot een kamp kwam het echter niet omdat onze zuiderbuur Andre Beck (Beveren) 2x de blokvogel wist af te schieten.

 

 

Op 3 oktober 2008 werd ter gelegenheid van Walter Boussen z’n 70e verjaardag een jubileumschieting georganiseerd.

Drie 4-tallen wisten de volgende ronde te halen. (Merckx, de Bot en Vlaeminck). In deze volgende ronde, gehouden te Rijen, was geen succes weggelegd voor een van deze ploegen.

Individueel deed Guido Merckx het heel wat beter; Hij wist de persoonlijke titel te behalen.

Op de Nederlandse kampioenschappen wist Guido Merckx de 2e plaats te behalen.

Eddie Savooy neemt afscheid als secretaris en wordt in die hoedanigheid opgevolgd door Theo de Bot. De voorzitter bedankt Eddie, op de Algemene ledenvergadering, voor de vele jaren inzet voor de maatschappij.

Adri en Theo de Bot hebben een plan uitgewerkt om de oefenschietingen wat aantrekkelijker te maken. Via een criterium, dat loopt over zes te volgen oefenschietingen, kunnen de eerste drie van het klassement tegoedbonnen winnen van sponsor van Wijnsberghen te Moerbeke.

 

 

Het jaar 2009 telt de maatschappij 29 seniorleden en 1 jeugdlid.

In dit jaar verliezen we door het overlijden van bestuurslid Walter Boussen en lid George Cockheijt twee zeer gewaardeerde schutters.

Op 9 mei 2009 wordt Rudy Vlaeminck, na een spannende kamp met Sven Danckaert de nieuwe koning van Sint Jan.

Door het overlijden van Walter Boussen valt er een plaats open in het bestuur. Op de Algemene ledenvergadering, gehouden op 9 mei in de kantine aan de Tragel, wordt Antoine de Deckere in het bestuur gekozen.

De voorzitter maakt van de gelegenheid gebruik om te melden dat de nieuwbouw aan de Wilhelminastraat lang op zich laat wachten maar zeker doorgaat. Wordt vervolgd !

Het seizoen wordt onder een stralend voorjaarszonnetje geopend met de traditionele jaarmarktschieting waarop niet minder dan 82 schutters op af komen.

In 2009 werden geen eerste prijzen in de wacht gesleept op de diverse gehouden kampioenschappen.

 

 

Op 27 juni 2010 houden Piet & Adri de Bot in verband met hun verjaardag (90 respectievelijk 60). Patrick de Koster, nauwelijks een half jaar lid van Sint Jan, weet op zaterdag 8 mei de koningsvogel af te schieten en is daarmee de koning van de maatschappij in 2010.

In verband met stijgende kosten wordt de contributie verhoogd; de prijs van de consumpties op de oefenavonden, en de bijdrage van de partners voor de feestavond.

Het ziet er naar uit dat medio 2011 de eerste schop de grond ingaat voor de nieuwbouw.

Dit na ruim vijf jaar vergaderen en touwtrekken met de betrokken instanties.

Op sportief gebied valt er voor de schutters van Sint Jan geen succes te behalen.


2011

Voor de derde maal in successie, schiet Erik Merckx zich tot Koning van St. Jan.In Terneuzen wordt het Europees Kampioenschap afgewerkt. Tot resultaten van onze leden leidt dit niet. Guido Merckx kroont zich tot Nederlands Kampioen individueel. De Merckx-brothers (Steen 4) weten in Terneuzen beslag te leggen op de tweede plaats om het Nederlands Kampioenschap. Sportief gezien, een meer dan uitstekend jaar voor S.V. St. Jan.


2012

Op vrijdag 2 Maart wordt het nieuwe onderkomen aan de Wilhelminastraat feestelijk geopend door burgemeester Mulder. Het open huis, wat samen met de muziekvereniging wordt georganiseerd, wordt door vele belangstellenden bijgewoond. Ronald Wolf weet in het Franse Loon Plage, 5 maal een blok te schieten in het landenteam. De strijd om de supercup, 6 tallen, is een regelrechte afgang voor St. Jan; Aardenburg is over twee ronden te sterk. Verschil: 37 punten !!!

Graauw is met een totaal van 105 schutters over het gehele seizoen wederom het best vertegenwoordigd op onze eigen schietingen.In 2013 kennen we dezelfde kampioenen als in 2012; Antoine de Deckere weet zich weer koning te schieten en Tonny Verwer verdedigd z’n titel als clubkampioen met verve.

Steen 5 (de Merckx-mannen) weten in 2013 de Zeeuws Vlaamse titel te veroveren bij de 4-tallen. Tevens haalt Hugo Merckx de derde plaats bij de induviduele strijd. Deze prestatie herhaald hij ook bij het Nederlands kampioenschap. Het 4tal Steen 5 wordt verdienstelijk derde op het Nederlands kampioenschap. Na een jaar eerder Rudy Mortier lid is geworden van onzevereniging, is het in 2013 Roel en Marnic Mortier die de gelederen komen versterken. Een nieuw familie 4 tal is hiermee geboren. Op 16 Mei is er op CTV een fraaie opname te zien van onze koningschieting. Peter de Bot was hierbij de man acher de camera.

In het najaar doet Omroep Zeeland verslag omtrent de nieuwe verordening Paracommercie van de gemeente Hulst. Dit betreft een regeling die het schenken van sterke drank in sportkantines aan banden moet leggen. Onze vereniging krijgt voor deze regeling dispensatie.


In 2014 verloren we in Patrick de Koster en Piet de Bot twee gewaardeerde leden. Patrick, veel te vroeg, op 44 jarige leeftijd, en Piet de Bot op 94 jarige leeftijd. Positief was het feit dat we weer een jeugdlid bij konden schrijven, namelijk Dewi Wolf. Als kersvers lid wist ze op het Europees Kampioenschap met twee treffers voor een prima debuut te maken. Vader Ronald wist zich in Mei 2014 koning te schieten van St. Jan. Voor zover bekend de eerste koning van boven de rivieren. Bij de diverse kampioenschappen werden povere resultaten behaald. Het bezoekers aantal aan onze schietingen was zeer positief te noemen; De maand November had hier met gemiddeld 102 schutters, een groot aandeel in. Bij het clubkampioenschap (oefenavonden-criterium) wist Tonny Verwer voor de derde maal op rij de titel te veroveren. Het ledenaantal groeide met de aanmelding van drie schutters vanuit Belgie.

Het jaar 2015 zal voor St.Jan de geschiedenis ingaan als een sportief topjaar; Bij de 4-tallen gelukte het Steen 5 (Adri,Theo,Mario en Peter de Bot) bij de eerste deelname aan het Nederlands Kampioenschap meteen de eerste prijs te pakken. Steen 6 pakte op dit treffen in Axel het zilver. Bij de individuele strijd haalde Mario de Bot de tweede prijs, evenals bij de Z. Vl. Bond. Danny de Vrieze (Westdorpe) was hem steeds een stapje voor. Bij de in Aardenburg gehouden strijdt om de titel van Koning van de Ned.-bond Koningen en Keizers 2015 won de koning van St.Jan Hugo Merckx de eerste prijs. Op het eerste verbroederingstreffen tussen Graauw en St.Jan op 15 Augustus 2015 werden de kampioenen door burgemeester J.F. Mulder in het zonnetje gezet en getrakteerd op een taart. Het verbroederingsfeest, wat onder druilerige omstandigheden plaatvond, werd afgesloten met een barbecue. Met een kleine 50 deelnemers kunnen we spreken van een geslaagd evenement. Dat de schutters de weg naar ons complex definitief gevonden hebben blijkt wel uit een wederom hoog bezoekersaantal op onze veertien ingerichte schietingen. (gemiddeld 87 schutters).2016

Twee oudgedienden keren terug op het oude nest; Ludwig Merckx en Jos de Letter worden weer lid van onze maatschappij. Het ledental staat hiermee op 31. In het jaar 2016 wordt onze vereniging 125 jaar oud. Op 10 September wordt dit feit gevierd met een borden- jubileumschieting (115 schutters). Voorafgaand aan de schieting is er een receptie met sprekers van de gemeente Hulst, het Bondsbestuur, en de voorzitter van S.v..St..Jan. Het verbroederingsfeest met de Friezen uit Graauw is, ditmaal op Graauw gehouden, wederom een gezellige aangelegenheid. He treffen vond plaats op zaterdag 30 juli. De “King” van 2016 was Rudy Vlaeminck die op 7 Mei als enige de koningsvogel naar beneden wist te halen. Op het Europees Kampioenschap te Lokeren was het Hugo Merckx die in een spannende barrage met Andre Elegeert dicht bij de Europese titel was. Helaas werd z’n prima optreden niet beloont met de titel.


2017

Het ledental stijgt alweer; drie nieuwe leden melden zich aan, Bo Claassen, Arno vd Manacker en Wilma Post. Wat het bezoekersaantal op onze schietingen betreft, springen de Novemberschietingen er positief uit met een gemiddelde van 99 schutters. Op 19 Augustus wordt een heuse Tri- Arc in elkaar geknutseld tijdens het verbroederingsfeest met de Friezen (Graauw). Voor de meeste schutters een eerste kennismaking met het doel- schieten. Op de koningschieting van 2017 maakte onze secretaris (Theo de Bot) een einde aan een lange reeks van jaren zonder dat er ook maar 1 schutter uit de familie Bot zich koning kon noemen. In de kamp met Peter Lernout schoot Theo met z’n tweede schot zich tot koning. Het Europees Kampioenschap, ditmaal gehouden in Aardenburg, werd overspoeld met deelnemers van onze maatschappij. Prijzen werden enkel behaald door het landenteam waarvan Hugo,Ludwig en Erik Merckx en Antoine de Deckere deel uitmaakten.


2018

Het verbroederingsfeest met de Friezen Graauw is het evenement wat als zeer succesvol bestempeld kan worden in 2018. Ditmaal op de Boomwaai, waar een heuse rattenschieting in elkaar geknutseld is

met kunst-ratjes in kistjes van lollystokjes. Bij de Kampioenschappen wist enkel Steen 5 (de Botten) door te dringen tot de finale. In deze finale was de koek duidelijk op en eindigde Steen 5 in de achterhoede. In 2018 hebben we gemiddeld 80 schutters (over 15 schietingen) op ons terrein mogen begroeten. Geen slechte cijfers, gezien het feit dat de opkomst over de gehele lijn wat terug loopt.